понедељак, 19. новембар 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о продужетку рока за јавну набавку број 12/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине
Београд, Масарикова 5

објављује

Обавештење о продужетку рока за јавну набавку број 12/18 – Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду 

 

Обавештење