уторак, 20. новембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о измени уговора за централизовану јавну набавку број 10/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
Краљице Марије 1

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
о јавној набавци број 10/18 – Рачунари

Одлука

Документација везана за јавну набавку