уторак, 27. новембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 8/18

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15),
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1/7, Београд

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 8/18, добра – Месне прерађевине и сухомеснати производи

Обавештење