петак, 30. новембар 2018.

Секретаријат за управу

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 2/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за управу

Краљице Марије 1

објављује

Позив за подношење понуда
за јавну набавку мале вредности број 2/18 услуга - Штампа публикацијe Статистички годишњак Београда за 2017. годину

Позив и конкурсна