понедељак, 3. децембар 2018.

Секретаријат за енергетику

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 4/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 4/18 – Одржавање Информационог система енергетике града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку