среда, 5. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 6/18 – Услуга техничког одржавања зграда и опреме Градске управе града Београда, на период од две године, обликована по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку