среда, 5. децембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 4/18, партија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За централизовану јавне набавку, добра број 4/18 -  Електрична енергија, обликована у три партије, за партију 2 – активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошња

Обавештење

Документација везана за јавну набавку