среда, 5. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 70/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 70/18 – Услуга ангажовања конобара за обављање угоститељских послова

Позив и документација везани за јавну набавку