петак, 7. децембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку број 34/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за јавну набавку услуга број 34/18 – Израда техничке документације Београдска улица, од Трга Славија до 27. марта

Обавештење

Документација везана за јавну набавку