петак, 7. децембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 11/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку добра број 11/18 – Куповина таблета за потребе основних и средњих школа града Београда у функцији е-дневника

Обавештење

Документација везана за јавну набавку