петак, 7. децембар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 14/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 14/18 – Намештај за потребе предшколских установа града Београда

Одлука

Документација везана за јавну набавку