среда, 12. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/18 – Реконструкција лифта у објекту Тиршова број 1

Позив и конкурсна документација