среда, 12. децембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о издатој наруџбеници за јавну набавку 1/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о издатој наруџбеници за јавну набавку 1/18

Обавештење