среда, 12. децембар 2018.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 39/18

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број  124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића број 6

доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 39/18 – Извођење радова на изградњи потпорне грађевине за стабилизацију дела депоније Винча

Одлука

Документација везана за јавну набавку