среда, 12. децембар 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

oбјављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова број 4/18 – Извођење радова на реконструкцији топловодне мреже на локацији у ул. Пилота Михајла Петровића бр. 4, ул. Првомајска бр. 8, ул. Богдана Жерајића бр. 18 и ул. Јурија Гагарина бр. 81

Позив и документација везани за јавну набавку