четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 80/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 80/18 - Консолидација апликације Обрачун зарада и накнада и исплата физичким лицима, дорада апликације због нових захтева, увођење тикетинг система у оквиру апликације

Позив и документација везани за јавну набавку