четвртак, 13. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 6/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 6/18 – Услуга пројектовања и презентације визуелног материјала

Позив и документација везани за јавну набавку