петак, 14. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 64/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 64/18 – Активна мрежна опрема за замену L2/L3 мрежне опреме на локацијама Градске управе града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку