петак, 14. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 4/2018

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
за подношење понуда за јавну набавку број 4/2018 – Одржавање постојећег софтверског система са апликацијама  (Аndroid  и IOS) потребним за рад Београдског позивног

Обавештење и документација везани за јавну набавку