четвртак, 20. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 12/18 – Прилагођавање лифтова у објектима Градске управе особама са посебним потребама

Позив и документација везани за јавну набавку