понедељак, 24. децембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку број 19/16

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за централизовану јавну набавку број 19/16, добра- Санитетска возила

Обавештење

Документација везана за јавну набавку