петак, 28. децембар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 8/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ПОЗИВ
за централизовану јавну набавку број 8/18 – Месне прерађевине и сухомеснати производи

Позив и документација везана за јавну набавку