среда, 9. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 63/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 63/18 – Услуга ангажовања радне снаге за обављање манипулативних послова

Обавештење

Документација везана за јавну набавку