четвртак, 10. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 98/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 98/18 – Пумпе за системе грејања и климатизацију

Позив и документација везани за јавну набавку