петак, 11. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 97/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
за подношење понуда за јавну набавку број 97/18 – Столарско-браварски материјал

Обавештење

Документација везана за јавну набавку