петак, 11. јануар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 12/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 12/18 – Израда студије „Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку