четвртак, 17. јануар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 20/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 20/18 – Путничка возила - набавка путем закупа (оперативни лизинг путничких возила), обликована у пет партија

Позив и документација везани за јавну набавку