недеља, 3. фебруар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР ширег подручја Блока 96 (ретензија), ГО Земун и Нови Београд

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 24. јануара 2019. године, утврдила је јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја блока 9Б (ретензија), градске општине Земун и Нови Београд, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18)
оглашава
ЈАВНИ УВИД
у Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја Блока 9б (ретензија), Градске општине Земун и Нови Београд

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 4. фебруара до 8. марта 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату) 4. априла 2019. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 8. марта 2019. године.

Графика