петак, 8. фебруар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 1/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА,
Секретаријат за јавни превоз
27. марта 43-45

објављује

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку услугe број 1/18 – Стручни надзор над извођењем радова на изградњи, одржавању и пројектовању опреме стајалишта и површина у функцији јавног превоза

Позив и документација везани за јавну набавку