петак, 8. фебруар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 93/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 93/18 – Сервисирање штампача и УПС уређаја изван УПС система дата центара Градске управе, са обезбеђењем резервних делова

Одлука

Документација везана за јавну набавку