петак, 8. фебруар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 98/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 98/18 – Пумпе за системе грејања и климатизацију

Одлука

Документација везана за јавну набавку