петак, 8. фебруар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 11/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 11/18 – Реконструкција лифта у објекту Тиршова бр. 1

Обавештење

Документација везана за јавну набавку