понедељак, 11. фебруар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 96/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 96/18 - Стручна литература за потребе запослених, обликована по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку