понедељак, 11. фебруар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/18, партије 1 и 5

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
за  јавну набавку број 15/18 - Колонијална роба, обликована у девет партија, за партију 1 и партију 5

Обавештење - партија 1

Обавештење - партија 5

Документација везана за јавну набавку