недеља, 24. фебруар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР за комплекс БИП-а, Савски венац

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 12.02.2019.године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, Градска општина Савски венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У
Нацрт плана детаљне регулације за комплекс БИП-а, Градска општина Савски Венац са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 25. фебруара до 26. марта 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улица Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 25. априла 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици Краљице Марије бр. 1, најкасније до 26. марта 2019. године.