понедељак, 4. март 2019.

Градско веће града Београда

Јавни конкурс за попуњавање положаја

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18) и члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и једницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16),

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Текст јавног конкурса и изјаву можете погледати / преузети овде: