петак, 15. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 85/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 85/18 – Услуга одржавања УПС уређаја сервер сала на локацијама Тиршова бр. 1 и 27. марта бр. 43-45

Обавештење

Документација везана за јавну набавку