петак, 15. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 8/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 8/19 – Електроматеријал

Позив и документација везани за јавну набавку