петак, 15. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 9/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 9/19 - Замена мерно спојне ћелије у трафостаници у објекту Тиршова број 1

Позив и документација везани за јавну набавку