петак, 15. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 87/18, партије 2 и 4

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набваку број 87/18 – Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, партије 2 и 4

Обавештење партија 2

Обавештење партија 4

Документација везана за јавну набавку