петак, 15. март 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 43/2016

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
након што је Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове (Град Пријемник) дана 27.12.2018. године закључио Уговор са ГО Савски венац и Групом понуђача „Jadran” doo  Београд, Београд, носилац посла, о Уступању Оквирног споразума  број VI-404-254/16 од 17.03.2017. године, након спроведеној поступка јавне набавке број  2016/43 од стране ГО Савски венац, а који представља основ за закључење овог уговора

Обавештење

Документација везана за јавну набавку