петак, 15. март 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку услуге број 20/18 – Стручни надзор у току извођења радова на изградњи објекта основне школе – издвојеног одељења ОШ „Никола Тесла” у насељу Лештане

Обавештење

Документација везана за јавну набавку