понедељак, 6. мај 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 2/19 – Припрема за штампу, компјутерски прелом текста и дизајн публикације „Квалитет животне средине у Београду”, за 2018. годину

Позив и документација везани за јавну набавку