четвртак, 9. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 20/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 20/19 – Штампачи и скенери

Позив и документација везани за јавну набавку