уторак, 14. мај 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/19

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Београд, Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добра 7/19 - Куповина таблета за ученике генерације основних школа и лаптоп рачунара за ученике генерације средњих школа за школску годину 2018/2019

Позив и конкурсна документација