среда, 15. мај 2019.

Секретаријат за управу

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку мале вредности 1/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за управу

Краљице марије 1

објављује

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку мале вредности 1/19, добра - тонери, кертриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права