среда, 15. мај 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/17

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку услуге, број 1/17 – Припрема и дистрибуција оброка за социјално-материјално угрожене кориснике на територији града Београда

Обавештење