среда, 15. мај 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 5/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 5/19, добра – Средства, прибор и папирна галантерија за одржавање опште и личне хигијене

Обавештење

Документација везана за јавну набавку