среда, 15. мај 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 7/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 7/19, услуге – Обезбеђење објекта

Обавештење

Документација везана за јавну набавку