четвртак, 16. мај 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 3/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 3/19 – Уклањање ствари, по налогу овлшћеног инспектора и смештај и чување уклоњених ствари

Позив и документација везани за јавну набавку